کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Fokker
شماره پرواز
7160
کلاس پرواز
Y