چهار شنبه, 29 دی,1400 - پنجشنبه, 30 دی,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 2 نفر
4,100,000 ریال
سه نفره سه نفره 3 نفر
4,300,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
5,500,000 ریال
پنج نفره پنج نفره 5 نفر
6,900,000 ریال
شش نفره شش نفره 6 نفر
8,300,000 ریال

موقعیت کلوت کویر روی نقشه
شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران