جمعه, 17 آذر,1402 - شنبه, 18 آذر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دوتخته دبل دوتخته دبل 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
40,710,000 ریال
دو تخته مهیاران دو تخته مهیاران 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
25,800,000 ریال
دوتخته مهیاران 2 دوتخته مهیاران 2 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
25,800,000 ریال
دو تخته دبل آیینه داران دو تخته دبل آیینه داران 2 نفر
28,300,000 ریال
دو تخته دبل آیینه داران 2 دو تخته دبل آیینه داران 2 2 نفر
28,300,000 ریال
دو تخته طلایه داران دو تخته طلایه داران 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
31,600,000 ریال
سه تخته خزانه داران سه تخته خزانه داران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
42,450,000 ریال
سه تخته وفاداران سه تخته وفاداران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
45,760,000 ریال
سه تخته تاج داران سه تخته تاج داران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
57,400,000 ریال
سه تخته نامداران سه تخته نامداران 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
50,730,000 ریال

موقعیت شهسواران روی نقشه
اصفهان، خیابان حکیم، کوچه 9، پلاک 46